elektro řešíme komplexně...

Servis

Naše společnost poskytuje profesionální a komplexní záruční i pozáruční servis na celou oblast svých činností. Uvádíme přehled služeb, které provádíme:

servisZáruční oprava - k záruční opravě je zhotovitel povinen nastoupit nejpozději do smluvního termínu od nahlášení závady. Odstranění závady provede zhotovitel nejpozději do domluveného termínu od nahlášení záruční opravy. V případě neodstranění závady poskytne zhotovitel náhradní řešení do jejího odstranění a to výměnou vadného dílu nebo dočasným zapůjčením jeho ekvivalentu. Servisní práce budou poskytovány na základě písemné, elektronické nebo ústní objednávky provedené zmocněným pracovníkem objednatele. Seznam těchto zmocněných pracovníků poskytne objednatel zhotoviteli.

Pozáruční servis - Pozáruční servis obsahuje odstranění všech odchylek od předepsaných technických parametrů, které jsou pro zařízení stanoveny předpisy nebo jsou u tohoto zařízení obvyklé, a to včetně uvedení zařízení do bezchybného provozu. Veškerý pozáruční servis je prováděn za úplatu. Servisní práce budou poskytovány na základě písemné, elektronické nebo ústní objednávky provedené vedením společnosti nebo zmocněnými pracovníky objednatele a to ve smluvní reakční době. Reakční doba platí při ohlášení poruchy v pracovní den od 6:00 do 20:00 hodin. V případě ohlášení poruchy po 20:00 hodině a ve dnech pracovního klidu platí výše uvedené lhůty, s počátkem plnění počítaným od 6:00 hodin následujícího pracovního dne, a to pokud nebude vyžádán servisní zásah mimo pracovní dobu.

Preventivní prohlídka zařízení např.obsahuje:

  • kontroly integrity datových zásuvek, rozvodů a patch panelů, dat. rozvaděčů u STK
  • kontroly integrity kamer a jejich krytů, zaostření objektivů, kontrola ovládání DOOM kamer u CCTV
  • kontroly integrity ústředen, čidel, hlásičů a komponentů, stav akumulátorů u EZS
  • kontrola integrity čteček, stav akumulátorů, kontrola funkčnosti a seřízení dveřních zámků u ASC

Profylaktický servis zařízení se je vyžadován platnými právními předpisy a provádí se 1x za 12 měsíců.
Opravy nebo výměny poškozených zařízení, provádí zhotovitel po dohodě s objednatelem.

Hotline (24 h denně / 7 dní v týdnu) 777 101 715
Michal Hrbek Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript 566 693 866
777 101 720
Eduard Chylík Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript 566 693 861
777 101 708