elektro řešíme komplexně...

Revize spotřebičů

Provádíme revize elektrospotřebičů a revize ručního elektrického nářadí, revize elektrických spotřebičů v domácnostech i firmách, revize spotřebičů a kontroly spotřebičů.
Revize elektrospotřebičů jsou prováděny certifikovanými revizními techniky s potřebnou kvalifikací a osvědčením.
Revize elektrospotřebičů provádíme s využitím nejmodernější měřicí techniky.
Výsledky revize spotřebičů Vám dodáme v elektronické podobě.


Revize elektrických spotřebičů dle
ČSN 331600 ed. 2

Revize elektrických spotřebičů podléhá zákonu č. 262/2006 Sb., č. 251/2005

Cílem této normy je zajistit zabezpečení ochrany před úrazem elektrickým proudem a zabezpečení ochrany proti požáru.

Revize elektrických spotřebičů jsou jedním z dokladů, které jsou vyžadovány kontrolou Státního úřadu inspekce práce.

Ze Zákoníku práce (zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví), vyplývá povinnost provozovatele revize elektrických spotřebičů zajistit.

Revize elektro a revize hromosvodů

Nabídku revizí elektroinstalací a revize hromosvodů naleznete zde

Proč provádět revize spotřebičů:

- možné poškození zdraví a majetku vadným spotřebičem
- vysoké postihy za nedodržování předpisů pro řízení a zajišťování bezpečnosti práce
- revize spotřebičů vyžadují normy ČSN 331600 ed. 2
- omezení rizika vzniku požáru
- v případě škodné události může pojišťovna žádat o potvrzení splnění všech zákonných podmínek, při nedodržení je kráceno pojistné plnění
- revize spotřebičů jsou základní podmínkou při certifikaci ISO

LHŮTY PRAVIDELNÝCH KONTROL A REVIZÍ SPOTŘEBIČŮ A REVIZÍ RUČNÍHO NÁŘADÍ

DLE ČSN 331600 ed. 2


revize-tab

A - Spotřebiče poskytované formou pronájmu dalšímu provozovateli nebo přímému uživateli
B
- Spotřebiče používané ve venkovním prostoru (stavby, zemědělské práce)
C
- Spotřebiče používané při průmyslové a řemeslné činnosti ve vnitřních prostorách
D
- Spotřebiče používané ve veřejně přístupných prostorách (školy, kluby, hotely atp.)
E
- Spotřebiče používané při administrativní činnosti

Cena revize spotřebičů se pohybuje cca od 45,- do 130,- Kč bez DPH za daný spotřebič dle dohody, záleží na počtu spotřebičů, případné smlouvě a dalších dohodnutých náležitostech.

V případě zájmu kontaktujte :

Eduard Chylík Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript 566 693 861
777 101 708
Pavel Bárta Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript 777 101 713