elektro řešíme komplexně...

Elektronické zabezpečovací systémy, bezpečnostní systémy

Elektronické zabezpečovací systémy a bezpečnostní systémy jsou souborem technických a organizačních opatření, které stojí v cestě mezi chráněným zájmem a nebezpečím, kterému má čelit. Může jít o majetkové nebo jiné hodnoty, které chráníme před odcizením, poškozením, zničením nebo jiným způsobem narušení.

Bezpečnostní systém - schéma zapojení Schéma zapojení prvků bezpečnostního systému

Proč si vůbec zabezpečovací systém pořídit?

V současné době se zvyšuje nutnost důsledné ochrany hmotného majetku, ale také důležitých dat. Proto jsou elekronické zabezpečovací systémy a bezpečnostní systémy běžným standardem základní infrastruktury budov v podnikové a státní sféře, ale také v bytových objektech. Při velmi příznivých cenách základních komponent EZS se vstupní náklady na instalaci těchto systémů stávají výhodnou investicí s rychlou návratností.

Rozsah objektů

Jsme plně připraveni vytvořit komplexní řešení pro rozsáhlé objekty s několika budovami. Obvykle nasazujeme několik typů čidel, kde každému lze nastavit typ vykonané akce při detekci narušitele, lze využít i více EZS ústředen (centrál) a určit míru jejich spolupráce. Na druhou stranu vytváříme i řešení pro menší objekty a domácnosti. Více detailů o řešení a návrhu naleznete níže v článku.

Jak probíhá projekce a analýza rizik objektu?

Po úvodní schůzce navštívíme Váš objekt. Zjistíme kritická a potencionálně nebezpečná místa a podle zadání navrhneme strukturu potřebného zabezpečení na míru pro Váš objekt. Často se stává, že objevíme slabiny i tam, kde to zadavatel nečekal - i proto je analýza rizik nezbytnou součástí. Zadání případně znovu konzultujeme a z těchto informací poté vytvoříme finální projekci bezpečnostních systémů. Tu pak předložíme zadavateli.

Typy detektorů bezpečnostních systémů

Pro detekci narušitelů využíváme několik typů technologických řešení - detektorů, v dnešní době již plně digitálních. Využíváme vyzkoušené technologické novinky v oboru od osvědčených výrobců (Power DSC, Paradox, Texecom, ATS, Risco, Jablotron, Honeywell a další).

Prvky zabezpečovacího systému

Jednotlivé typy detektorů mají v každém elektronickém zabezpečovacím systému své specifické využití. Na každém kritickém místě, kde je detektoru potřeba, rozhodneme o nejlepší volbě jak z pohledu bezpečnosti, tak z pohledu jednoduchosti použití.

Poskytujeme tedy nejlepší možné řešení, které uživatele omezuje co nejméně, ale je zároveň bezpečné a z pohledu zabezpečovacího systému plně dostačujicí.

Využití kamer CCTV pro detekci pohybu

Elektronický zabezpečovací systém - bezpečnostní kamera rybí oko

Detekce pohybu je dnes už standardem u každé IP kamery. Standardní detekce funguje nejlépe ve vnitřních podmínkách, u venkovního prostředí bývá problém s rušením vjemů (počasí, střídání světelných podmínek atp.) Více se dozvíte v připravovaném článku o CCTV kamerách.

Rozmístění a funkce detektorů zabepečovacího systému

Detektory můžeme rozdělit na dvě skupiny dle jejich viditelnosti. Viditelné detektory splňují mimojiné i zastrašujicí funkci bezpečnostního systému - dávají jasný signál "sem nechoď" těm, kteří nemají oprávnění ke vstupu. Jejich nevýhoda je jasná - narušitel o nich má povědomí. Naproti tomu skryté detektory jsou využitelné k detekci narušitele, konkrétně v místech, kde už je jasné, že se jedná o narušitele (ne o uživatele). V takových místech ani není žádoucí bezpečnostní prvky zviditelňovat.

Správné rozmístění detektorů je jednou z nejdůležitějších věcí pro elektronický bezpečnostní systém. Při analýze rizik objektu a vytváření projektu zabezpečovacího systému hledáme strategická místa, jejichž obsazení správným typem detektoru poskytne nejvyšší možné zabezpečení. Je nutné myslet i na to, že u venkovních detektorů může spustit alarm divoká zvěř, nebo i zbloudilý návštěvník objevitel.

Síť detektorů a její izolace od ostatních sítí v objektu

Každý detektor bezpečnostního systému je připojen do své řídicí jednotky. Tu může tvořit sběrný model (který je napojen na ústřednu), nebo je detektor přímo zapojen do ústředny.

Sítě detektorů tvoří uzavřený systém. Jsou oddělené od ostatních sítí v objektu (internet, elektřina, ...), aby nemohlo dojít k odstavení bezpečnostního systému například cíleným přetížením elektrických rozvoden. Komunikace mezi detektory a ústřednou pak probíhá přes kabel (analogově nebo digitálně), nebo bezdrátově přes Wi-Fi (433 MHz / 868 MHz). Zabezpečovací systém pak vždy ví, co se u jeho senzorů právě děje.

Ústředna elektronického zabezpečovacího systému

Jakmile detektory zjistí narušení prostoru, ihned o tom informují svou ústřednu, případně sami spustí výstrahu. Jsou-li detektory spojené do buněk, může každá taková buňka obsahovat svou ústřednu. Ústředna (či její správce) potom rozhodne o vykonání akce dle dalších dostupných informací.

Ústředny jsou napájené 230V, mají záložní AKU a distribuují nízkovoltové napájení pro ostatní prvky systému.

Detekce narušitele a jeho lokalizace

Při detekci narušitele lze v zabezpečovacím systému jednoznačně určit, které čidlo spustilo výstrahu. V závislosti na typu čidla pak správce (nebo samotný systém) určí adekvátní reakci. Může se jednat přímo o narušení chráněného prostoru, či pouze "hrozby" - přítomnost potencionálního narušitele detekcí pohybu, pokus o prolomení elektronického zámku na dveřích, ...

Typy výstrah (reakce na detekci)

Ústředna (či samotná čidla / detektory) reagují na narušení prostoru bezpečnostního systému zvolenou výstrahou. Bezpečnostní systém může využívat i PGM (programovatelné výstupy), lze tedy zvolit prakticky cokoliv. Reakce můžeme rozdělit do těchto kategorií:

  • světelný alarm (rozsvícení světel v areálu, maják)
  • zvukový alarm
  • upozornění přes počítač (vrátný / správce přítomný v areálu, internet)
  • upozornění pomocí GSM (prozvonění, SMS)
  • připojení na PCO (pult centralizované ochrany - bezpečnostní firma)
  • upozornění policie (pouze u státních objektů)
  • další typy akcí - uzavření vybraných dveří apod.

Pro každou formu upozornění lze pak jednotlivě zvolit její chování - časová prodleva / okamžité spuštění, apod. Více v sekci úrovně zabezpečení objektu.

Při připojení na pult centralizované ochrany systém upozorní bezpečnostní firmu, která objekt hlídá. To může být realizováno placenou službou nebo měsíčním paušálem.

Úrovně zabezpečení objektu, rozdělení do zón

Bezpečnostní systém lze nakonfigurovat tak, aby měl odlišné reakce na narušení v odlišných zónách.

Monitoring objektu se záznamem

EZS monitoring

Nedílnou součástí zabezpečovacího systému je realtime monitorování celého objektu. Správce budovy pak vidí přímo přenášený obraz z kamer a stavy jednotlivých čidel. Stav lze prohlížet buď přes internet nebo přes kabel (většinou v místnosti, která je k tomu určená).

Spolupráce bezpečnostního systému se správcem

Zabezpečovací systémy jsou autonomní, ale ze zkušeností víme, že určitá míra lidské spolupráce je pro systém vhodná, obzvláště, jedná-li se o komplexnější řešení. Typická spolupráce se správcem systému probíhá tak, že systém jako první akci provede upozornění správce, a teprve tehdy, když správce nereaguje, provede systém automatickou reakci na daný typ narušení bezpečnosti. Chování lze samozřejmě jakkoliv nastavit.

Ovládání a nastavení zabezpečovacího systému

Chování zabezpečovacího systému je možné v průběhu používání poupravovat. Pro ovládání větších systémů klientům instalujeme speciální software (komunikace server-klient), kterým se pomocí kabelového rozhraní lze na systém připojit. V rámci modernizace dodáváme pro menší systémy připojení pomocí ethernet konektorů, které umožní ovládání přes webové rozhraní. V případě zájmu poskytujeme i profi řešení s centrálním ovládáním, např. SW C4 a ALVIS.

Rádi zaškolíme správce budov do používání i nastavování zabezpečovacího systému, ale silně doporučujeme přenechat větší změny v nastavení zkušeným technikům.

Ovládání pomocí tabletu a chytrého telefonu

Využitím mobilních zařízení lze systém ovládat prakticky odkudkoliv, což se v poslední době stává standardem pro ovládání EZS a prohlížení CCTV. Rozšiřuje se využití integrovaných GSM bran, které lokalizují pomocí SMS přímo místo narušení.

Odstávka proudu a jiné kritické situace

Odstávka elektrického proudu je pro zabezpečovací systém často kritická situace - může se jednat o cílený útok. Proto je nutné, aby si systém s takovou situací dokázal poradit i po delší čas. Naše systémy jsou plně autonomní, už z výroby mají předpřipravené konektory na AKU. Dalším řešením jsou externí zdroje se záložními akumulátory, UPS apod. Systém je tak vždy plně funkční a autonomní.

Bezpečnostní systém komunikuje po vlastní síti. V případě potřeby systém dokáže na kritické situace reagovat například tak, že zvoleným zónám zvýší úroveň zabezpečení. Dále je nutné počítat i se situací, že kritické situace řeší právě správce objektu a nemusí tedy být schopen reagovat na výstrahy monitoringu z centrály.

A proč si vybrat právě nás?

Jsme schopni vytvořit opravdu komplexní řešení elektronických zabezpečovacích systémů. Kvalitní příprava a podrobná analýza rizik jsou u nás samozřejmostí. Po montáži zabezpečení objekt uvedeme do původního stavu. Vámi vybrané pracovníky zaškolíme pro používání systému a jsme kdykoliv dostupni pro řešení případných problémů při užívání.

Kontaktujte nás

Eduard Chylík Technická realizace Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript 566 693 861
777 101 708

 

Využíváme špičkové výrobky