elektro řešíme komplexně...

Detekce a rozlišení SPZ

Systém je založen na snímání SPZ pomocí kamery umístěné před vjezdem do objektu. V databázi jsou uloženy SPZ vozidel, které mají povolený vjezd. Tyto vozidla budou po vyhodnocení do objektu vpuštěny automaticky. Kamera je vybavena IR přisvícením pro lepší rozlišovací schopnost v šeru, mlze apod.. Jeden signál z kamery je veden do vrátnice, kde je pro jeho zpracování vyčleněna samostatná pracovní stanice. Druhý signál je pro ovládání závory. Napájení IR přisvícení i kamery je z trafa, které je umístěno poblíž kamery.

Systém rozpoznání a detekce SPZ je velmi sofistikovaný má následující hlavní přednosti:

  • unikátní rozpoznávací poměr (mezi 98 - 99 procenty - statistický údaj závislý na dalších faktorech)
  • velmi vysoký výkon (rychlost detekce a rozpoznávání)
  • schopnost kontroly gramatiky
  • podpora nerozpoznaných znaků (na špinavých, prasklých či jinak poškozených SPZ)
  • podpora dekorativního tvaru SPZ (mezery, pomlčky)
  • stálá aktualizace stávajících a příprava nových národních systémů SPZ
  • podpora jiných než národních systémů značek (např. označování nebezpečných nákladů - TDG)
  • možnost tvorby seznamů povolených a zakázaných SPZ pro zlepšení možností událostního řízení

V případě zájmu kontaktujte:

Eduard Chylík +420 566 693 840 +420 777 101 708 Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript